Tiêu điểm

Chuyển đổi số giáo dục chính là cách chúng ta thay đổi tương lai của cả quốc gia
Bộ Thông tin và Truyền thông
Chuyển đổi số có thể giúp xóa nhòa khoảng cách địa lý, mang đến cơ hội bình đẳng cho người dân về tiếp cận dịch vụ, mang lại những tiến bộ lớn về chất lượng cuộc sống
Bộ Thông tin và Truyền thông
Kỷ nguyên số là kỷ nguyên của những khoảnh khắc, có nghĩa là thông điệp cần phải đến đúng thời điểm và đúng hoàn cảnh
Bộ Thông tin và Truyền thông
Công nghệ số cho phép tiếp thị dựa trên nhu cầu cá thể hóa và dựa trên khoảnh khắc, điều mà tiếp thị trước đây chưa bao giờ làm được
Bộ Thông tin và Truyền thông
Trong kỷ nguyên chuyển đổi số, hoạt động kinh doanh cần xoay quanh khách hàng chứ không phải sản phẩm hay đối thủ. Dữ liệu lớn chính là chìa khóa cốt lõi của vấn đề ấy
Bộ Thông tin và Truyền thông
Chính phủ số nhờ dữ liệu số và công nghệ số thấu hiểu người dân hơn, vì vậy, cung cấp dịch vụ số tốt hơn, chăm sóc người dân tốt hơn
Bộ Thông tin và Truyền thông
Những công nghệ số tiêu biểu để thúc đẩy chuyển đổi số là trí tuệ nhân tạo, Internet vạn vật, dữ liệu lớn, điên toán đám mây và chuỗi khối
Bộ Thông tin và Truyền thông
Kỷ nguyên số là kỷ nguyên của những khoảnh khắc, có nghĩa là thông điệp cần phải đến đúng thời điểm và đúng hoàn cảnh
Bộ Thông tin và Truyền thông
Khóa học tiêu biểu
CĐSX: Chuyển đổi số xã
Khoá bồi dưỡng dành cho lãnh đạo UBND cấp xã
CĐS: Chuyển đổi số cơ bản
Khoá bồi dưỡng dành cho các cấp quản lý và cán bộ thực thi nhiệm vụ về chuyển đổi số.
CĐSS: Chuyển đổi số đơn vị chuyên trách
Khoá bồi dưỡng dành cho Lãnh đạo đơn vị chuyên trách về CNTT tại các bộ, ngành, địa phương.

Kỹ năng số là chìa khoá để chuyển đổi số thành công

One Touch cung cấp kỹ năng số bao gồm kiến thức, ứng dụng và kinh nghiệm. Đây là tài sản quan trọng đối với cá nhân, doanh nghiệp, nền kinh tế và quốc gia. Kỹ năng số được xem là “tiền tệ toàn cầu của thế kỷ” trong thời đại mới.

Phát triển Chính phủ số một cách tổng thể, toàn diện, phát huy kết quả đạt được, tập trung nguồn lực, huy động sự tham gia của cả hệ thống chính trị, có giải pháp, cách làm đột phá, mang tính khác biệt, để hình thành Chính phủ số vào năm 2025.

Xem thêm

Phát triển kinh tế số giúp mỗi người dân giàu có hơn, Việt Nam thoát nghèo, vượt qua mức thu nhập trung bình thấp vào năm 2025, có mức thu nhập trung bình cao vào năm 2030 và có mức thu nhập cao vào năm 2045.

Xem thêm

Phát triển xã hội số giúp mỗi người dân hạnh phúc hơn, Việt Nam trở thành quốc gia số an toàn, nhân văn và rộng khắp.

Xem thêm
"Chuyển đổi số cho bạn và tôi" của Nhạc sĩ An Hiếu, phỏng thơ của tác giả Trần Thị Quốc Hiền là một nhạc phẩm có giai điệu đẹp, ca từ dung dị mà sâu sắc; thể hiện rõ quan điểm của Chính phủ "chuyển đổi số trước hết là chuyển đổi về nhận thức"; "nhận thức đóng vai trò quyết định và người dân là trung tâm của chuyển đổi số".
Nhạc phẩm nhằm thắp lên khát vọng đổi mới, sáng tạo và thử thách cần phải chinh phục. Khẳng định rõ khát vọng hùng cường, niềm tin chiến thắng, con đường tiến tới thành công sẽ rất gần với chúng ta và việc chuyển đổi số sẽ đem đến cho mọi người những điều kỳ diệu, hãy cùng nhau nắm lấy cơ hội này: cơ hội của Bạn, của Tôi!